TV och bredband - öppet nät

Malåbostaden har avtal med kommunikationsoperatören Zitius om ett s.k. "öppet nät". Zitius hanterar leverantörer och tjänster som TV och bredband till alla våra fastigheter inom Malå tätort. Zitius är ett dotterbolag till Telia. 

Det innebär att samtliga våra hyresgäster inom tätorten har tillgång till att fritt välja ur ett utbud av leverantörer och tjänster som är kopplade till Zitius. Här kan du se vilka tjänsteleverantörer du har att välja mellan: Zmarket.se

Information Öppet Nät (PDF)

Kopplingsschema TV-internet (PDF)

cpe box röd gul grön blå uttag En CPE-box ska finnas i samtliga lägenheter. Saknas den  kontaktar du Malåbostaden. Krävs ytterligare utrustning för  den tjänst du köpt kollar du med tjänsteleverantören om den ingår eller om det är något du måste köpa till.