Om Malåbostaden AB

Bildtext saknas

Malåbostaden är Malå Kommuns helägda bostadsföretag. Vi har ca 80% av totala antalet lägenheter som finns inom kommunen och vårt bestånd består av ca 500 lägenheter.

Vår målsättning

Vårt uppdrag är att genomföra kommunens bostadspolitiska ambitioner och trygga tillgången på bra bostäder. Vi strävar efter att tillhandahålla prisvärda lägenheter för alla miljöer där människor kan trivas och utvecklas. Vår målsättning är också att all verksamhet inom företaget ska bedrivas på ett miljömässigt hållbart sätt, på lång och kort sikt.

Malåbostaden - Ett boende med närhet

Kontakt Malåbostaden AB

VD
Daniel Risberg
Tfn: 0953-140 60
E-post: daniel.risberg@mala.se

Kundtjänst/Uthyrare
Lena Samuelsson
Tfn: 0953-140 66
E-post: lena.samuelsson@mala.se

Fastighetschef
Jarkko Heikkinen
Mobil: 0953-14065
E-post: jarkko.heikkinen@mala.se

Ekonom
Pia Vesterlund
Tfn: 0953-140 18
E-post: pia.vesterlund@mala.se

Telefontid kundtjänst
Måndag kl 08:00-16:00
Tisdag-fredag kl 08:00-12:00

Besökstider
Måndag-fredag kl 10:00-12:00