Ledigt just nu

Vintervy över Malå

Grundkrav för att få hyra lägenhet inom Malåbostaden

  • Du ska ha svenskt personnummer
  • Du ska ha fyllt 18 år – Kontrakt tecknas med myndig person, kontraktsinnehavaren skall också vara den som bor i lägenheten. Undantag görs för företag och avtalsinnehavare som är folkbokförd utanför Malå tätort och ska använda lägenheten som övernattningslägenhet. Om en omyndig person är i behov av lägenhet tecknas avtal tillsammans med målsman/vårdnadshavare.
  • Du ska ha goda referenser från tidigare hyresvärd. Även när du flyttar inom Malåbostaden ställs krav på att du ska ha skött dina hyresbetalningar, din lägenhet och för övrigt inte ha några anmärkningar som hyresgäst.
  • Du ska kunna betala hyran med din inkomst. Det är du som söker bostad som ska kunna visa att du har den inkomst som krävs för att du ska kunna betala din hyra. Med inkomst menar vi: Lön i minst sex månader Pension Företagarinkomst A-kassa Studielån/Studiebidrag Barnbidrag Bostadsbidrag Underhållsbidrag Introduktionsersättning Inackorderingstillägg.
  • Innan kontrakt skrivs tas en kreditupplysning på dig som sökande. Malåbostaden godkänner inte några hyresskulder eller skuldsaldo hos kronofogden.
  • Malåbostaden ansvarar inte för din egendom. Vi rekommenderar att du har en gällande hemförsäkring.
  • Om Malåbostaden tecknar kontrakt med dig som inte uppfyller kraven enligt ovan men som via Socialkontoret fått bistånd till hyran skrivs alltid ett provkontrakt inledningsvis enligt överenskommelse.

Läs mer om vår uthyrningspolicy