Hyresgästundersökning

smileys knappar röda sura, gröna glada, gula varken eller

Origo Group skickar, på Malåbostadens uppdrag, ut enkäter till er hyresgäster med frågor om ert boende hos oss på Malåbostaden. Detta görs löpande vilket innebär att undersökningen skickas ut olika tider på året. Det innebär att du kan få ett frågeformulär på våren och din granne kan få ett frågeformulär annan tid på året. Enkäten kan skickas ut via mail eller via brev. Områden som berörs i frågeformuläret är bland annat:

  • Fastighetsskötsel
  • Säkerhet & trygghet
  • Bostaden
  • Tvättstugan
  • Information

Vi på Malåbostaden är tacksamma om ni tar er tid att fylla i enkäten när ni får den. Svaren vi får hjälper oss i vårt fortsatta utvecklingsarbete.