SOPSORTERING

Soptunnor i olika färger framför en jordglob.

SOPSORTERING

Sopsortering är reglerad enligt lag och vi kan spara massor av resurser och skydda både människor och miljö genom att sortera.

Förutom den sortering som funnits tidigare måste alla EU-länder från och med år 2023 även ta hand om och samla in sitt matavfall. I Sverige blev det obligatoriskt att sortera ut matavfall redan den 1:a januari i år. Hushållen, det vill säga alla invånare, har skyldighet att sortera sina sopor och lämna detta avfall till de insamlingssystem som finns. Detta gäller alltså även dig som hyresgäst. 

NU HJÄLPS VI ÅT ATT SORTERA RÄTT

I soprummen finns nya bruna tunnor utställda för insamling av matavfall. Vid ett antal lägenheter finns svarta tvåfackskärl med ett mindre fack för matavfall samt ett större fack för restavfall. Korgar och insamlingspåsar är levererade till varje lägenhet. Övriga sopor som till exempel glas, plast och metall sorteras som vanligt i de kärl som finns i soprummen. Bor du i en lägenhet där vi placerat ut svarta soptunnor tas övriga sopor som sorterats till återvinningsstationen på Malåborgsparkeringen eller Återvinningscentralen.