Malåbostadens styrelse

Ledamöter och ersättare i styrelsen för Malåbostaden AB för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie bolagsstämma 2023

Ledamöter

Claes-Göran Wikström (V)
Tobias Renström (S)
Ulla-Britt Persson (S)
Eva Oskarsson (L)
Mikael Eriksson-Lind (ML)

Ersättare

Simon Morén (V)
Fredrik Iderström (V)
Thomas Bergqvist (S)
Stefan Lundgren (L)
Erik Conradzon (ML)

Ordförande

Claes-Göran Wikström (V)

Vice Ordförande

Mikael Eriksson-Lind (ML)

Ombud

Emil Stråhle (S)

Representant

Cecilia F Stenlund (L)