Malåbostadens styrelse

Ledamöter och ersättare i styrelsen för Malåbostaden AB för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027

Ledamöter

Mikael Eriksson-Lind (ML)
Tobias Renström (S)
Marjet Gustavsson (V)
Stefan Lundgren (L)
Krister Stenberg (V)

Ersättare

Ulla-Britt Persson (S)
Jörgen Jonsson (ML)
Lennart Gustavsson (V)
Pontus Karlsson Lundgren (L)
Jari Reconius (V)

Ordförande

Mikael Eriksson-Lind (ML)

Vice Ordförande

Tobias Renström (S)

Ombud

Börje Stenlund (ML)

Representant

Emil Stråhle (S)