En påse med sopor som står utanför sopsorteringskärlen

Nu när vi fått en mer strukturerad och tydligare sopsorteringshantering är det viktigt att vi hjälps åt för att inte sopor och doft ska spridas runt våra områden. Om ni har förpackningar som inte går ner i sopsorteringsbehållarna är det erat eget ansvar att ta dessa förpackningar till återvinningscentralen. Det är inte tillåtet att lämna dessa utanför behållarna.

Återvinningscentralens öppettider:
Måndag och torsdag 12:00-18:00
Fredag 07:00-12:00
Stängd under röda dagar.