SOPHANTERING

NYA RUTINER FÖR SOPHANTERING

Under vecka 7 kommer nya 140 liters bruna tunnor ställas ut i soprummen för insamling av matavfall. Varje lägenhet kommer att utrustas med en korg och 80 st matavfallspåsar. Dessa kommer att delas ut av våra fastighetsskötare/vaktmästare. När påsarna tar slut kan ni hämta nya på i första hand ÅVC. Förhandling pågår för att få fler utlämningsställen.

Vid eventuella funderingar kan ni ringa Jarkko på Malåbostaden.

Mer information finns att hämta på Malå Kommuns hemsida.