Projekt Furugatan 7-11, 17

Ombyggnation Furugatan 7-11

Med anledning av ombyggnation Furugatan 7-11, 17


Malå Kommun flyttar sin förskoleverksamhet till det nybyggda Tjambo och Malåbostaden ska därför återställa de lägenheter där förskolan har bedrivit sin verksamhet. Husen på Furugatan 7-11 är byggda 1978 och renoveringsbehovet är stort. I samband med att förskolan lämnar sina lokaler totalrenoveras hela Furugatan 7-11. Furugatan 13-17 har fungerat som referensobjekt och området på Furugatan 7-11 kommer att bli snarlikt. Totalt berörs 39 lägenheter av om- och tillbyggnaden och 11 lägenheter tillskapas. 6 lägenheter på Furugatan 9 och 5 lägenheter på Furugatan 17. Åtgärder som genomförs i projektet är bland annat ny tilläggsisolerad fasad, tak inklusive tilläggsisolering, fönster, dörrar, installation av hissar och tillskapande av loftgångar, ny entré till lägenheterna på våning 2, nytt miljöhus. Varje lägenhet kommer dessutom att utrustas med tvättmaskin och torktumlare.

Syftet med renoveringen är att öka områdets attraktivitet för våra hyresgäster och samtidigt förbättra tillgängligheten och sänka energiförbrukningen. Malåbostaden har granskat projektet noga och vi ser det som en bra investering, Furugatan 7-11 kommer att bli mycket fint för våra hyresgäster och ett lyft för hela samhället.

De nya hyrorna för området är fastställda efter överenskommelse med Hyresgästföreningen och påverkas enbart av bruksvärdesförändringen för den standardhöjning som renoveringen medför i lägenheterna