NYTT SOPSORTERINGSSYSTEM

Prydligt uppställda sopsorteringskärl på grusplan

UPPDATERING 13/2-2024:
Nu är de nya sopsorteringskärlen i drift förutom mat- och restavfallskärlen och hyreshöjningen på 40 kr/månad gäller från 1/3. Då marshyran redan är fakturerad kommer ni att få hyreshöjningen för mars som en retroaktiv hyra på hyresfakturan för april. Hyresförändringen är förhandlad med Hyresgästföreningen.

 

Malåbostaden kommer i samarbete med Malå Kommun att förbättra möjligheten till sopsortering på våra områden. Sopsorteringskärl kommer att grävas ned på strategiska platser och när sopsorteringskärlen kommit på plats kommer soprummen på de aktuella områdena att avvecklas.
Förhoppningen är att åtgärderna ska förbättra och underlätta sopsorteringen för invånarna.
Åtgärden ses som en standardhöjande åtgärd för Malåbostadens hyresgäster och Malåbostaden har förhandlat och tecknat avtal med Hyresgästföreningen om en hyreshöjning på 40 kr/månad. 
 
De fraktioner som kommer att finnas på
respektive område är:
Kartong/Wellpapp
Glas - färgat och ofärgat
Tidningar
Plast
Metall
Matavfall
Restavfall

 
 
De områden som först kommer att få ta del
av de nya sopsorteringskärlen är:
Storgatan 60, 62, 64, 68
Storgatan 61, 63
Furugatan 7, 9, 11, 13, 15, 17
Mörttjärnvägen 12
Verkstadsgatan 9, 14
Rengatan 17