MAT- OCH RESTAVFALLS BEHÅLLARE I DRIFT

mat och restavfallsbehållare

Nu är även de nya behållarna för mat- och restavfall i drift.  I fortsättningen ska ni använda dem istället för soprummen som ni haft tidigare. Mat- och restavfallsbehållarna är avsedda endast för er som är hyresgäster och för att minska risken att de som inte bor inom Malåbostadens bestånd ska kunna nyttja mat- och restavfallsbehållarna kommer dessa att vara låsta precis som soprummet varit tidigare. Låscylindern till de nya sopstationen är ett sk iLOQ-lås och för att kunna öppna den behöver ni en iLOQ-nyckel. iLOQ-nycklarna delas ut till er som inte redan har en sådan nyckel.

När ni lämnat soporna i sopstationen ber vi er säkerställa att luckorna är låsta innan ni lämnar sopstationen.

Det gamla soprummen kommer att låsas permanent och ni kommer inte att kunna använda dem i fortsättningen. Vad de kommer att användas till i framtiden har det ännu inte tagits beslut om.