Månadens Jarkko

Här kommer vi att publicera uppdateringar kring projektet på Furugatan 7-11, 17