Kommunikationsoperatör

Malåbostaden har tecknat avtal med kommunikationsoperatören Zitius om ett s.k. "öppet nät". Zitius hanterar leverantörer och tjänster som TV och bredband till alla våra fastigheter inom Malå tätort.

Det innebär att samtliga våra hyresgäster inom tätorten kommer att få tillgång till att fritt välja ur ett utbud av leverantörer och tjänster.

Bytet till ny kommunikationsoperatör kommer preliminärt att ske 1:a december 2020. Information om detta kommer att skickas ut löpande under hösten.

Information Öppet Nät (PDF)

Kopplingsschema TV-internet (PDF)