INFART SKRÄDDARGATAN

Arbete med vägen in till våra fastigheter på Skräddargatan har pågått under hösten. Asfalten är borta och istället för en genomfartsväg har vägen gjorts om till infart. Bommar och skyltar är uppsatta. Arbetet är avslutat för den här gången men kommer att återupptas till våren. 

bommar grusväg