Gemensamhetslokal Furugatan 3-5

Uppdaterad information 2021-06-11
Samlingslokalen är nu färdigställd efter ett års fördröjning. Den hyreshöjning som tidigare förhandlats fram kommer att träda i kraft 2021-09-01.
Lokalen är tillgänglig för alla hyresgäster inom Malåbostadens bestånd. När ni vill boka lokalen kontaktar ni Malåbostaden 0953-140 66.

Malåbostaden har efter förhandling med Hyresgästföreningen nått en överenskommelse om gemensamhetslokalen på Furugatan 3.

  • Överenskommelsen innebär att Malåbostaden tillför kök och gemensamhetslokal till samtliga hyresgäster i Malåbostadens bestånd.
  • Malåbostaden kommer att uppföra dörrar i korridoren för att man ska ha möjligheten att vid bokning avgränsa utrymmet. Annan tid är dörrarna i korridoren öppna.
  • Gemensamma aktiviteter i form av bingo kvällar eller liknande är ok i lokalen under förutsättning att aktiviteten är till för hyresgästernas trevnad.
  • För att boka lokalen vänder man sig till Malåbostadens kundtjänst, tfn: 0953-140 66 (telefontider).
  • Åtgärden ses som bruksvärdeshöjande och innebär en hyresökning som införs stegvis under två år.
  • Från 2020-09-01 tas en hyresökning om 20 kr i månaden ut för boende på Furugatan 1-5 och 10 kr för övriga inom beståndet. År två är ökningen 20 kronor i för boende på Furugatan 1-5 och 15 kr för övriga inom beståndet.