CONTAINRARNA PÅ VERKSTADSGATAN 14

Insamling av pappersförpackningar och tidningar är FTI:s ansvar och deras uppsamlingsplats ligger på Malåborgsparkeringen. Containrarna som tidigare stått på Verkstadsgatan har därför tagits bort. I avvaktan på ett beslut angående fastighetsnära insamling hänvisar vi våra hyresgäster till FTI:s uppsamlingsplats.