Årets hyresförhandling är klar

En hand som håller i rött miniatyrhus

Den årliga hyresförhandlingen med Hyresgästföreningen är avslutad. Hyreshöjningen för år 2022 fastställs till 1,6% med start från 1/5 med ett differentierat uttag.  Hyreshöjningen för maj debiteras retroaktivt på hyresavin för juni.

Tidigare hyresförhandling som vi avvaktat med på grund av corona-restriktionerna och som avsåg gemensamhetslokalen börjar också tas ut från 1/5.
Mer information hittar du under fliken "Information"