Problemlösning TV

Vår entreprenör har bytt ut ett antal switchar i samband med övergången till "öppet nät" på våra områden. Efter bytet har en del av våra hyresgäster fått problem med att TV:n slutat att fungera helt eller att bilden fryser. Vid omstart av TV-boxen och båda vita internetdosorna har det börjat fungera igen. Det är framförallt ni som inte har något internetabonnemang som drabbats av problemet. Telia jobbar på en teknisk lösning men i väntan på den kan ni koppla förbi routern och sätta nätverkskabeln från TV:boxen direkt in i CPE:n, den lilla vita dosan med 4 färgmarkerade uttag på baksidan. Använd port 2 som är gulmarkerad. TV-boxen kan behöva startas om efter omkopplingen. Behöver ni hjälp kan ni ringa 0953-140 66. 

Börjar inte TV:n fungera efter omkoppling och omstart ring Telia 020-20 20 70 för att få ytterligare hjälp med felsökning.